Blog Hero
Blog Hero

Free glasses and eye exams for eligible Ukrainian refugees – Безкоштовні окуляри та огляд очей для українських біженців

Book Your Appointment
A sunflower with the petals in Ukrainian flag colours.

Ласкаво просимо українські друзі в Едмонтон, дуже дружнє місто, де багато українців зв’язки з Україною.

EyeCare Group, місцевий офтальмолог Едмонтона (огляд очей і окуляри), співпрацює з українською безкоштовний магазин для власників карток AAHB (Alberta Adults Health Benefit Card). Для тих із вас, хто отримав дозвіл на отримання державних медичних пільг, AAHB. https://www.alberta.ca/alberta-adult-health-benefit.aspx

Як біженець ви можете мати право на медичне страхування за цим планом, картка AAHB дає нам можливість запропонувати вам БЕЗКОШТОВНІ оправи та БЕЗКОШТОВНІ окулярні лінзи, коли ви також проходите БЕЗКОШТОВНИЙ огляд очей у нас. Дозвольте нашій дружній і турботливій команді допомогти вам і зробити ваше перебування в Едмонтоні приємнішим. Наша команда має
відкрили наш графік, щоб записатися на огляд очей в Едмонтоні, і за попередньою домовленістю буде доступний український перекладач, який допоможе та допоможе за потреби.

Картка Alberta Adult Health Benefits (AAHB) надає право на один безкоштовний огляд очей, а також пару окулярів і ремонт стекол.

Дітям і немовлятам від 6 місяців до 18 років дозволяється проходити один огляд очей щороку AHS.

Людям похилого віку після 65 років рекомендується раз на рік проходити офтальмологічний огляд. Який покривається AHC (Альберта
Охорона здоров’я.)

Тоді кожен може через AHC записатися на прийом для лікування очних інфекцій, станів і невідкладних випадків протягом року.
• Запалення очей і повік
• Травми очей
• Сторонні предмети в очах
• Сухість очей
• Раптові зміни в зір
• Моніторинг діабету, глаукоми та захворювань сітківки
• Післяопераційний догляд за катарактою пацієнтів.

Забронюйте зустріч тут,
https://eyecaregroup.ca/location/jasper-ave/
Або напишіть нам на номер 587-405-2127, щоб запланувати огляд очей.

У EyeCare Group навіть є україномовний персонал, який полегшить ваш візит, тож якщо вам це потрібно, будь ласка, замовте цю послугу, і ми обов’язково задовольнимо це.

Будь ласка, обов’язково візьміть із собою свою медичну картку, коли прийдете до нас на Jasper-Avenue, щоб записатися на обстеження очей для вас і вашої родини. Візьміть із собою картку AAHB, коли приходите в магазин.

Щоб дізнатися більше про те, як записатися на огляд очей, відвідайте 10360 Jasper Avenue, зателефонуйте нам за номером 780-437-2020 або напишіть нам на номер 587-405-2127.

Ми з нетерпінням чекаємо вітати вас і вашу родину незабаром. Слава Україні


Welcome Ukrainian Friends to Edmonton a very friendly city with many Ukrainian people and connections to Ukraine.

EyeCare Group a local Edmonton eye doctor (eye exam and glasses) business has partnered with the Ukrainian
free store to accept AAHB (Alberta Adults Health Benefit card) holders. For those of you who have been approved to receive government health benefits, AAHB

As a refugee you may be eligible for health coverage under this plan, the AAHB card allows us the ability to offer you FREE frames and FREE eyeglasses lenses when you also have a FREE eye exam with us. Please allow our friendly and caring team to assist you and help make your stay in Edmonton more enjoyable. Our team has opened up our schedule to book Edmonton eye exam appointments and will have a Ukrainian translator available if arranged in advance to help and assist as needed.

The Alberta Adult Health Benefits card (AAHB) will allow one free Eye Exam as well as a pair of glasses
and repairs on glasses.

Children and babies starting at 6 months up to 18 years are allowed one eye exam every year covered by
AHS.

Seniors after 65 are recommended to have an eye exam once a year. Which is covered by AHC (Alberta Health Care).

Then everyone is allowed through AHC an appointment for eye infections, conditions and emergencies throughout the year.
• Eye and eyelid inflammation
• Eye injuries
• Foreign objects in the eyes
• Dry eye
• Sudden changes in vision
• Monitoring for diabetes issues, glaucoma and retinal disease
• Post-operative care for cataract patients.

Book your appointment here:
https://eyecaregroup.ca/location/jasper-ave/
Or text us at 587-405-2127 to schedule your eye exam.

EyeCare Group even has some Ukrainian-speaking staff to make your visit easier, so if that’s something that you require, please request this service and we’ll make sure to accommodate for this.

Please be sure to have your health care card with you when you come to our location at Jasper-Avenue booking eye exams for you and your family. Bring your AAHB card with you when you come into the store.

For more information about how to book an eye exam appointment, please visit 10360 Jasper Avenue, call us at 780-437-2020 or text us at 587-405-2127.

We look forward to welcoming you and your family soon. Slava Ukraini

Written by Kristiena Bobocel

Kristiena joined the Eye Care Group family business shortly after graduation while working on a degree in ophthalmics from NAIT. Over the years, Kristiena has worked in every aspect of the family business, from dispensing glasses and instructing contacts, to cutting and edging glasses and eventually taking on administrative duties.
instagram facebook facebook2 pinterest twitter google-plus google linkedin2 yelp youtube phone location calendar share2 link star-full star-half star star-half chevron-right chevron-left chevron-down chevron-up envelope fax